กล่องบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไร

การผลิตสินค้าหรือการสร้างแบรนด์สินค้าสักแบรนด์หนึ่ง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตคือ กล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะมองข้ามความสำคัญสิ่งนี้ไป อาจจะมองว่าใส่อะไรก็ขายได้ถ้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี หากแต่ว่าคุณคิดผิดเพราะบรรจุภัณฑ์คือสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเห็นเป็นอับดับแรกและเป็นสิ่งดึงดูดลูกค้าให้อยากเห็นตัวสินค้า หากผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวบรรจุภัณฑ์ก็ยิ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้น ก่อนอื่นมาดูความหมาย ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์กันก่อนว่ามีอะไรบ้าง

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง การบรรจุ หรือ หีบห่อ เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้า ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์ในการบรรจุสินค้าโดยอาศัยความทันสมัยของเทคโนโลยี พร้อมกับความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมด้วยต้นทุนที่เหมาะสม พอจะสรุปได้ว่าบรรจุภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และศิลปะที่ทำให้ได้บรรจุภัณฑ์ โดยอาศัยความทันสมัยของเทคโนโลยี และบรรจุภัณฑ์นั้นจะต้องปกป้องตัวสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จากแหล่งผลิตจนถึงลูกค้า ไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหาย

บรรจุภัณฑ์จึงมีความสำคัญ ดังนี้

  1. รักษาคุณภาพและปกป้องตัวสินค้า บรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบเพื่อให้มีการเก็บรักษาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหายจากความร้อน แสงแดด หรือก่อให้เกิดการปนเปื้อนและช่วยปกป้องสินค้าในระหว่างขนส่งด้วย
  2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งและความสะดวกในการจัดเก็บ เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งเพราะสามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์เป็นอันเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการหยิบยกและเคลื่อนย้าย เช่น เครื่องดื่มที่เป็นของเหลวสามารถบรรจุในขวดหรือกระป๋องที่ใส่ไว้ในลัง
  3. เพื่อส่งเสริมการตลาด เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคมองเห็น บรรจุภัณฑ์จะต้องทำหน้าที่บอกถึงรายละเอียดทั้งหมดของสินค้าให้ครบถ้วน และจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม โดดเด่น ดึงดูดผู้บริโภคให้มีความต้องการในสินค้านั้น

เมื่อทราบถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ไปแล้ว มาดูบทบาทหน้าที่ของกล่องบรรจุภัณฑ์กันว่ามีอะไรบ้าง

บทบาทหน้าที่ของกล่องบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้

  1. ทำหน้าที่รองรับสินค้า บรรจุสินค้าให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามรูปร่างของบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ
  2. ทำหน้าที่ปกป้อง ป้องกันสินค้าไม่ให้สินค้าเสียหายหรือแตกหักรั่วซึม
  3. ทำหน้าที่คงคุณภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  4. ทำหน้าที่เป็นฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่น เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนผสม แหล่งผลิต
  5. ทำหน้าที่ดึงดูดลูกค้า สื่อความหมายของสินค้า ให้ลูกค้าสนใจ
  6. ทำหน้าที่ในการตั้งราคาขายได้สูงขึ้น จากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
  7. ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดวางและขนส่ง

จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบรรจุภัณฑ์ มีความสำคัญอย่างมากทั้งในด้านธุรกิจและการสร้างแบรนด์สินค้าทุกชนิด บรรจุภัณฑ์นั้นมีประโยชน์มากมายไม่ใช่เพียงแค่บรรจุสินค้าเท่านั้นนะคะ แค่มีบรรจุภัณฑ์สวยๆก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ