การเช็คไฟล์อาร์ตเวิร์คด้วยตัวเอง

การตรวจสอบอาร์ตเวิร์คเบื้องต้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดสำหรับไฟล์งานที่ลูกค้าส่งให้โรงพิมพ์ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นของไฟล์งานก่อน โดยไฟล์งานที่ลูกค้าส่งมาต้องเป็นไฟล์  AI , Photoshop หรือ PDF เท่านั้น  สิ่งที่เราควรจะตรวจสอบเบื้องต้นมีดังนี้ (กรณีไฟล์ AI)

1.ตรวจสอบว่าไฟล์งานมีตัดตกหรือไม่

2.ตรวจสอบว่าไฟล์งานมีขนาดที่ถูกต้องหรือไม่

3.ตรวจสอบว่าไฟล์งานได้ CREATE OUTLINE หรือไม่

4.ตรวจสอบว่ามีการแนบรูปภาพที่ใช้งานมาให้ หรือไฟล์งานได้ทำการ EMBED IMAGE มาหรือไม่

ขั้นตอนการเช็คไฟล์งาน

  1. ตรวจสอบว่าไฟล์งานมีตัดตกหรือไม่

ไฟล์งานที่ไม่มีตัดตก

ไฟล์งานที่มีตัดตก
(ควรมีตัดตก ด้านละ 3 มิลลิเมตร ทั้ง 4 ด้าน)
2.ตรวจสอบว่าไฟล์งานมีขนาดที่ถูกต้องหรือไม่

3.ตรวจสอบว่าไฟล์งานได้ CREATE OUTLINE หรือไม่
คลิกขวา > เลือก Create Outlines > คลิกเลือก

ถ้าไม่ได้ CREAT OUTLINE หน้าจอจะฟ้องแบบนี้

4.ตรวจสอบว่ามีการแนบรูปภาพที่ใช้งานมาให้ หรือไฟล์งานได้ทำการ EMBED IMAGE มาหรือไม่