กระดาษหัวจดหมาย

Menu
พิมพ์กระดาษหัวจดหมาย

โรงพิมพ์ซีซันกรุ๊ปรับพิมพ์หัวจดหมายให้กับบริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ พร้อมบริการออกแบบกระดาษหัวจดหมายโดยทีมงานกราฟฟิคมืออาชีพ ราคาย่อมเยาว์ รับประกันคุณภาพงาน

หัวจดหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยสามารถออกแบบให้มีภาพสินค้า/บริการ Logoหรือคำโฆษณาสั้น ๆ ลงไปได้

ขนาดที่นิยมสั่งพิมพ์
ขนาด A4 หรือ 8.1/4 x 11.3/4 นิ้ว

กระดาษที่ใช้
เรามีกระดาษคุณภาพพร้อมให้คุณเลือกตามลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้
กระดาษปอนด์ขาวเนื้อดี 70 แกรม และ 80 แกรม
กระดาษลายพิเศษ
กระดาษรีไซเคิล

ระบบพิมพ์
ระบบออฟเซ็ท สามารถพิมพ์หัวจดหมายบริษัท ตั้งแต่ 1-4 สี หรือตามต้องการ

เทคนิคการพิมพ์กระดาษหัวจดหมายบริษัท
กระดาษหัวจดหมายมีไว้เพื่อใช้ในการเขียนจดหมาย ประกาศ หรือเตรียมเอกสารต่าง ๆ หากตั้งการประหยัดงบประมาณเราสามารถทำหัวจดหมายโดยการพิมพ์สีเดียวหรือสองสีก็ได้ อีกทั้งโรงพิมพ์ของเนายังสามารถจัดพิมพ์หัวจดหมายแบบสอดสีได้ หากออกแบบให้หัวจดหมายมีความสวยงาน ดูแปลกตา ย่อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้นๆ อนึ่งหัวจดหมายควรมีรูปแบบและลักษณะใกล้เคียงกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น นามบัตร ซอง เป็นต้น

การจัดส่ง
จัดส่งงานให้ฟรี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ยกเว้นกรณีงานเร่งด่วนต้องให้ลูกค้ามารับงานเอง

โรงพิมพ์ซีซันกรุ๊ป รับพิมพ์และบริการออกแบบหัวจดหมาย ส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สั่งพิมพ์ปริมาณน้อยๆได้

แชร์โพสนี้ :