กระดาษก้อน/กระดาษโน๊ต

Menu
กระดาษก้อน/กระดาษโน๊ต

โรงพิมพ์ซีซันกรุ๊ป รับทำกระดาษโน๊ตหรือกระดาษก้อน คุณภาพดี ราคาประหยัด ทางโรงพิมพ์ซีซันกรุ๊ปมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบหน้าปกกระดาษโน๊ตตามวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้

จำนวนแผ่นของกระดาษโน๊ต
ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมสั่งทำกระดาษโน๊ต 1 ก้อน โดยมีจำนวนกระดาษประมาณ 80 – 100 แผ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการนำกระดาษโน๊ตไปใช้งานด้วย

วัสดุที่ใช้ทำกระดาษก้อน
ส่วนมากจะนิยมใช้กระดาษปอนด์สีขาว และสีถนอมสายตา ความหนา 80 แกรม

ขนาดของกระดาษโน้ตที่นิยมสั่งทำ
กระดาษก้อนขนาดที่นิยมนำไปใช้งานมี 2 ขนาดดังนี้ 6 x 8 นิ้ว และ 3 x 4 นิ้ว โดยอาจจะมีการพิมพ์ข้อความบนกระดาษบางส่วน เพื่อความสวยงาม

การจัดส่ง
โรงพิมพ์ซีซันกรุ๊ปมีโปรโมชั่นบริการจัดส่งกระดาษโน๊ตให้ฟรี สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ยกเว้นกรณีงานเร่งด่วนต้องให้ลูกค้ามารับงานเอง

สั่งทำกระดาษโน๊ต/กระดาษก้อน ราคากันเอง ขนาดมาตราฐาน

แชร์โพสนี้ :